Zasady

Zasady uruchamiania i sterowania łodzią motorową

W naszej flocie w Szczecinie znajdują się łodzie motorowe dla osób bez uprawnień. Przed wynajmem udzielamy instrukcji, przeprowadzając krótkie szkolenie, jednakże dla pewności i utrwalenia zasad, dobrze jest zapoznać się z poniższym artykułem. W przejrzysty i jasny sposób opisuje sposób uruchamiania łodzi oraz instruuje jak się zachować w przypadku awarii.

Na stanowisku kapitana znaleźć można busolę, echosondę, a także klakson, rozdzielnię i gniazdko. Do sterowania jachtem używa się koła sterowego i manetki silnika, która odpowiedzialna jest za regulację obrotów silnika oraz biegi do przodu i do tyłu.

Manetka silnika

Silnik pracuje bezproblemowo i stosunkowo cicho. Uruchamiany jest przy pomocy kluczyka w stacyjce manetki. W trakcie rejsu silnik schładzany jest wodą w systemie otwartym, która zostaje zasysana do silnika. Następnie woda wytryskuje spod prawej części pokrywy silnika. Trzeba wiedzieć, że jeśli silnik nie wyrzuca wody, może to oznaczać, że układ chłodzenia uległ awarii. Dlatego istotne jest zwracanie uwagi na ten fakt. Jeśli dojdzie do awarii, należy niezwłocznie wyłączyć silnik i skontaktować się z armatorem jednostki.

Przycisk pozycji neutralnej

Po wciśnięciu przycisku pozycji neutralnej, możliwe jest uruchomienie biegu. Dokładniej mówiąc włączenie biegu odbywa się przez wciśnięcie przycisku i skierowanie manetki do przodu (F) lub do tyłu (R). Podczas włączonego biegu, przycisk musi pozostawać wciśnięty.

Pozycje manetki

Aby dokonać zmiany biegów, należy wrócić do pozycji neutralnej „N” (bieg jałowy). W tym momencie przycisk powinien „wyskoczyć” i dopiero kiedy to nastąpi, należy go włączyć ponownie, aby uruchomić bieg przeciwny. Przerzucanie manetki z wduszonym przyciskiem, może skutkować uszkodzeniem skrzyni biegów.

Rozruch silnika

Silnik wyposażony jest w automatyczne ssanie i samoistnie dostosowuje obroty silnika przy rozruchu, w związku z czym nie ma konieczności używania przepustnicy. Wyjątek mogą stanowić bardzo zimne dni, jednakże jest to zbędne, jeżeli silnik uruchomi się za pierwszym razem.

Kluczyk w stacyjce na pozycję ON

Przed uruchomieniem silnika trzeba w pierwszej kolejności odkręcić odpowietrznik zbiornika paliwa, który znajduje się na rufie, a następnie podpompować gruszką paliwo. Pompka umieszczona jest na przewodzie paliwowym, który łączy zbiornik paliwa z silnikiem - wystarczy kilka dynamicznych ruchów, aż zrobi się twarda.

Teraz wystarczy założyć zrywkę mieszczącą się razem z kluczykiem tuż pod stacyjką w manetce. Bez zrywki rozruch silnika, będzie niewykonalny.

JEŚLI PRZYDARZY SIĘ JAKIKOLWIEK WYPADEK LUB TEŻ INNA AWARYJNA SYTUACJA, NAJLEPIEJ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ARMATOREM LUB KIEROWNICTWEM PORTU POD NUMEREM TELEFONU 539 924 222. JEŚLI BĘDĄ PAŃSTWO UCZESTNIKIEM KOLIZJI Z INNĄ ŁODZIĄ, KONIECZNE JEST WEZWANIE POLICJI WODNEJ I SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z WYPADKU. W SYTUACJACH ALARMOWYCH MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SZCZECIŃSKIM WOPR-EM POD NR. TEL. 91 462 48 77 LUB CAŁODOBOWO POD NR 984 LUB 601 100 100.

Regulamin

Regulamin wynajmu łodzi motorowych w Szczecinie

 1. Wypożyczalnia łodzi motorowych czynna jest w godzinach pracy 10:00 - 19:00 /sprzęt musi być zdany do godz. 19:00/
 2. Wypożyczany sprzęt jest własnością motorowki-szczecin.pl
 3. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie podpisanej umowy.
 4. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu oraz do bezwzględnego jego przestrzegania.
 5. Sprzęt pływający mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 18 lat, potrafią pływać, nie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Minimalna ilość osób na sprzęcie to 2 osoby, max 5 osób w tym max 3 dzieci poniżej 16 roku.
 7. Wypożyczający zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 8. Sprzęt wypożyczyć może osoba, która okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Kaucja ta podlega zwrotowi na życzenie Klienta w przypadku uiszczenia opłaty za wypożyczenie i dokonania zwrotu sprzętu w stanie nie pogorszonym. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji uzależniony jest od uregulowania przez Klienta wartości sprzętu lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody. Wypożyczający może potrącić z kaucji wartość szkody spowodowanej przez Wypożyczającego.
 9. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność wyposażenia w szczególności w środki ratunkowe.
 10. Klient podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 11. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika wypożyczalni do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni, przedłużenie czasu wypożyczenia prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 600 326 786 lub 608 666 566
 12. Pracownik wypożyczalni może odmówić przedłużenia czasu wypożyczenia, jeżeli kolidować on będzie z terminem kolejnej rezerwacji sprzętu.
 13. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  1. korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, oraz że został odpowiednio poinstruowany na temat eksploatacji sprzętu,
  2. zobowiązuje się do dbałości o sprzęt,
  3. niedokonywania żadnych napraw sprzętu,
  4. zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,
  5. zrócenia sprawnego technicznie wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,
  6. pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu.
  7. nieodstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim.
  8. przebywania na łodzi wyłącznie w kamizelkach ratunkowych/asekuracyjnych.
 14. Wypożyczającym sprzęt pływający zabrania się:
  1. kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),
  2. odstępowania wypożyczonego sprzętu pływającego osobom trzecim,
  3. zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu,
  4. zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,
  5. spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym,
  6. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 15. Wypożyczający sprzęt pływający zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  2. stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni i obsługi,
  3. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypożyczonej jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, niezwłocznego opuszczenia jej w sposób bezpieczny i powiadomienia o zaistniałym fakcie pracowników wypożyczalni tel: 600 326 786 lub 608 666 566 lub tel. alarmowy WOPR 984.
 16. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 17. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem + opłata za czas wypożyczenia.
 18. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient, zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 19. Jeżeli po 3 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
 20. Wypożyczający po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje rewers poświadczający jego zwrot.
 21. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cennika przy imprezach masowych. W przypadku odbywania się imprez masowych cena za wynajęcie motorówek jest ustalana indywidualnie podczas kontaktu.
 22. Inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).

BIURO

UL. GENERALSKA 10
71-899 SZCZECIN
NIP 955 162 52 55

BANK RAIFFEISEN
46 1750 0012 0000 0000 2049 5472

MIEJSCE CUMOWANIA - WYDAWANIE ŁODZI

NORTHEAST MARINA
WYSPA GRODZKA 1
70-655 SZCZECIN

TELEFON

+48 600 326 786

E-MAIL

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2022   www.motorowki-szczecin.pl  Produkcja maketheflow.com
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.